Türk üniversiteli kadınlar derneği  15aralık 2006  tarihli  yönetim kurulu kararı ile eğitim ve araştırma merkezi’ni (kaem)  kurdu.

Merkezin Faaliyet alanları;

  • Kadına ve çeşitli kadın gruplarına yönelik projeler, araştırmalar ve eğitim faaliyetleri planlamak ve yürütmek

 

  • Kadın ile ilgilenen kurum,kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin eğitim ve araştırma konusunda  ortak dil geliştirme, veri paylaşımı ve ortak strateji geliştirmeleri konularında politika ve programlar oluşturmak

 

  • Kadın ile ilgili gerçekleştirilen yazılı iyileştirmeler ve politik kazanımların ve kadın ile ilgili uluslar arası taahhütlerin toplum tarafından  sahiplenilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirmek
  • Kadını sosyal-sanatsal-ekonomik alanda güçlendirmeyi hedefleyen  eğitim çalışmaları planlamak ve yürütmek

 

  • Araştırma-yayın izleme formları ve sistemi geliştirmek

 

  • Mevcut kadın araştırmalarını ve ilgili literatürü derleyerek dokümantasyon merkezi niteliğinde  hizmet vermek

 

  • Yayın ve sunum yapmakMevcut ve gerçekleştirilecek araştırmaların kullanıcılara ve karar vericilere ulaştırılmasına ilişkin politikalar geliştirmektir