Türkiyede kadın örgütleri veri tabanı
http://supurge.dincsa.com/index.

The United Nations Fund for Population
www.unfpa.org.tr

The United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women
www.un-instraw.org

World Health Organization – Women’s Health
www.who.int/topics/womens_health/en/

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
www.kadineserleri.org/

T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
www.ksgm.gov.tr

Aktif Kadın Çalışmaları Derneği
www.aktifkadin.org/arastirma_merkezi.html

Doğu Akdeniz Üniversitesi
www.emu.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama Ve Araştırma Merkezi
www.huksam.hacettepe.edu.tr/

 

Türkiye’de Kadın Birliği Ağı
www.die.gov.tr/tkba/kadin_haklari.htm

Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Kadın İndeksi
www.listweb.bilkent.edu.tr/kadin/2001

 

Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
www.kasaum.ankara.edu.tr

Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
http://www.atilim.edu.tr/adaylar/merkezler.html

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
http://www.gazi.edu.tr/iletisimaum.php

İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
http://www.istanbul.edu.tr/merkezler/webkaum/1htm.html

Marmara Üniversitesi Kadın İşgücü İstihdamı Araştırma ve Uygulama Merkezi
 www. kadin.marmarali.biz

 

Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
http://ekam.ege.edu.tr/

Çukurova Üniversitesi Kadın Araştırma ve Uygulama Merkezi
http://rektorluk.cukurova.edu.tr/tr/merkez.asp
kadmer@mail.cu.edu.tr

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Uygulama ve Eğitim Merkezi
www.anadolu.edu.tr

Gaziantep Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
http://www1.gantep.edu.tr/~gukamer/

Mersin Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (MERKAM)
http://www.mersin.edu.tr/bilgiedinme/icerik.php?sid=49

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi (YUKAM)
http://www.yyu.edu.tr/idaribirimler.aspx?birimid=93

Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırma Kulübü (BÜKAK)
www.boun.edu.tr

Çankaya Üniversitesi Kadın Araştırma ve Uygulama Merkezi (KADUM)
http://library.cankaya.edu.tr/yonetmelikler/004.doc

Başkent Kadın Platformu (TESEV)
http://www.tesev.org.tr/etkinlik/basortusu_kitap_tanitim_cv.php