KAEM Kadın Araştırma Eğitim Merkezi web sayfalarına hoş geldiniz. Merkezimiz hakkında detaylı bilgiye bu sayfalardan erişebilirsiniz.


TÜKD Bursları hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayın

        Türk üniversiteli kadınlar derneği  15aralık 2006  tarihli  yönetim kurulu kararı ile eğitim ve araştırma merkezi’ni (kaem)  kurdu.

Merkezin Faaliyet Alanları:

  • Kadına ve çeşitli kadın gruplarına yönelik projeler, araştırmalar ve eğitim faaliyetleri planlamak ve yürütmek
  • Kadın ile ilgilenen kurum,kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin eğitim ve araştırma konusunda  ortak dil geliştirme, veri paylaşımı ve ortak strateji geliştirmeleri konularında politika ve programlar oluşturmak
  • Kadın ile ilgili gerçekleştirilen yazılı iyileştirmeler ve politik kazanımların ve kadın ile ilgili uluslar arası taahhütlerin toplum tarafından  sahiplenilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirmek
YAPIM AŞAMASINDA...